صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 4,874,583,613,403
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 4,874,583,613,403
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان 4,852,429
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,571 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,183
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,807
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,566
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود