به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین ملت میرساند، در صورت ایجاد مشکل در ثبت صدور اینترنتی(صدور آنی) از خالی بودن حافظه (cash) مرورگر خود اطمینان حاصل نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و رفع مشکل با شماره 43692113 تماس حاصل نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,547,601
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,452,399
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,551,466,556,183
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,561
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,090
قیمت آماری هر واحد (ریال): 977,420
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,002,561 1,001,090 23,670- 486 15,146,772 972 11,629,287 3,547,601 3,551,466,556,183
  2 1396/12/26 1,002,001 1,000,531 26,028- 0 15,146,286 0 11,628,315 3,548,087 3,549,971,020,384
  3 1396/12/25 1,015,541 1,014,072 24,026- 0 15,146,286 0 11,628,315 3,548,087 3,598,014,315,428
  4 1396/12/25 1,001,469 1,000,000 24,026- 0 15,146,286 0 11,628,315 3,548,087 3,548,085,635,164
  5 1396/12/24 1,013,602 1,012,133 23,916- 12,798 15,146,286 151,520 11,628,315 3,548,087 3,591,135,984,386
  6 1396/12/23 1,012,962 1,011,550 22,890- 768 15,133,488 51,073 11,476,795 3,686,809 3,729,390,574,973
  7 1396/12/22 1,012,449 1,011,062 22,264- 10,302 15,132,720 397,101 11,425,722 3,737,114 3,778,455,219,339
  8 1396/12/21 1,011,824 1,010,626 21,659- 760 15,122,418 120,976 11,028,621 4,123,913 4,167,734,259,179
  9 1396/12/20 1,011,319 1,010,154 21,017- 1,249 15,121,658 6,039 10,907,645 4,244,129 4,287,225,273,983
  10 1396/12/19 1,010,826 1,009,654 20,098- 0 15,120,409 0 10,901,606 4,248,919 4,289,937,762,527
  11 1396/12/18 1,010,224 1,009,048 20,436- 0 15,120,409 0 10,901,606 4,248,919 4,287,362,390,386
  12 1396/12/17 1,009,727 1,008,551 20,345- 3,308 15,120,409 151,109 10,901,606 4,248,919 4,285,251,205,470
  13 1396/12/16 1,009,175 1,008,039 19,576- 2,705 15,117,101 25 10,750,497 4,396,720 4,432,065,925,170
  14 1396/12/15 1,008,681 1,007,545 20,063- 1,762 15,114,396 2,000 10,750,472 4,394,040 4,427,194,438,974
  15 1396/12/14 1,008,190 1,007,037 20,450- 2,079 15,112,634 245,593 10,748,472 4,394,278 4,425,202,662,795
  16 1396/12/13 1,007,494 1,006,401 19,853- 2,790 15,110,555 5,721 10,502,879 4,637,792 4,667,479,437,130
  17 1396/12/12 1,006,883 1,005,791 20,866- 0 15,107,765 0 10,497,158 4,640,723 4,667,596,558,561
  18 1396/12/11 1,006,400 1,005,311 19,437- 0 15,107,765 0 10,497,158 4,640,723 4,665,371,185,299
  19 1396/12/10 1,005,878 1,004,794 19,328- 2,825 15,107,765 959 10,497,158 4,640,723 4,662,969,355,430
  20 1396/12/09 1,005,397 1,004,317 19,259- 1,043 15,104,940 103,827 10,496,199 4,638,857 4,658,881,512,607
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi