صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 3,310,260,352,618
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 3,310,260,352,618
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان 3,300,340
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,699,660 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,842
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,006
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,006
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود