صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۴۹,۶۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۵۰,۳۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۵۶,۴۳۶,۶۸۴,۹۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۸۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۹۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۱۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱,۰۰۲,۸۲۴ ۱,۰۰۱,۹۷۳ ۱,۰۰۸,۱۷۶ ۶,۲۰۳ ۱,۰۱۲ ۲۶,۴۴۳,۷۳۶ ۱,۷۸۱ ۲۲,۹۹۴,۰۵۷ ۳,۴۴۹,۶۲۹ ۳,۴۵۶,۴۳۶,۶۸۴,۹۸۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱,۰۰۲,۲۴۶ ۱,۰۰۱,۴۰۲ ۱,۰۰۷,۶۲۳ ۶,۲۲۱ ۷,۵۶۶ ۲۶,۴۴۲,۷۲۴ ۱۰,۸۷۴ ۲۲,۹۹۲,۲۷۶ ۳,۴۵۰,۳۹۸ ۳,۴۵۵,۲۳۴,۱۹۷,۶۷۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۰۰۱,۷۷۹ ۱,۰۰۰,۹۳۳ ۱,۰۰۷,۳۴۹ ۶,۴۱۶ ۰ ۲۶,۴۳۵,۱۵۸ ۰ ۲۲,۹۸۱,۴۰۲ ۳,۴۵۳,۷۰۶ ۳,۴۵۶,۹۲۸,۶۹۲,۸۸۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۰۰۱,۳۰۲ ۱,۰۰۰,۴۴۶ ۱,۰۰۷,۱۴۶ ۶,۷۰۰ ۰ ۲۶,۴۳۵,۱۵۸ ۰ ۲۲,۹۸۱,۴۰۲ ۳,۴۵۳,۷۰۶ ۳,۴۵۵,۲۴۵,۸۱۲,۱۷۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۰۰۰,۸۵۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۶,۷۸۴ ۶,۷۸۴ ۴۸۱ ۲۶,۴۳۵,۱۵۸ ۵ ۲۲,۹۸۱,۴۰۲ ۳,۴۵۳,۷۰۶ ۳,۴۵۳,۷۰۵,۸۸۷,۶۴۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۶,۱۴۸ ۱,۰۱۵,۲۹۲ ۱,۰۲۲,۰۷۶ ۶,۷۸۴ ۴۸۱ ۲۶,۴۳۵,۱۵۸ ۵ ۲۲,۹۸۱,۴۰۲ ۳,۴۵۳,۷۰۶ ۳,۵۰۶,۵۱۹,۹۵۹,۸۰۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۵,۷۰۵ ۱,۰۱۴,۸۴۹ ۱,۰۲۱,۷۱۵ ۶,۸۶۶ ۷۱۳ ۲۶,۴۳۴,۶۷۷ ۲,۴۹۵ ۲۲,۹۸۱,۳۹۷ ۳,۴۵۳,۲۳۰ ۳,۵۰۴,۵۰۶,۸۹۶,۲۳۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۴,۷۱۲ ۱,۰۱۳,۸۶۲ ۱,۰۲۰,۸۰۵ ۶,۹۴۳ ۴۹۶,۰۸۰ ۲۶,۴۳۳,۹۶۴ ۱,۴۵۵ ۲۲,۹۷۸,۹۰۲ ۳,۴۵۵,۰۱۲ ۳,۵۰۲,۹۰۵,۰۹۹,۰۸۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۳,۹۶۸ ۱,۰۱۳,۰۴۷ ۱,۰۲۲,۲۵۳ ۹,۲۰۶ ۰ ۲۵,۹۳۷,۸۸۴ ۳۸۴ ۲۲,۹۷۷,۴۴۷ ۲,۹۶۰,۳۸۷ ۲,۹۹۹,۰۱۰,۱۹۳,۰۹۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۳,۶۰۳ ۱,۰۱۲,۶۹۶ ۱,۰۲۱,۹۹۵ ۹,۲۹۹ ۱,۱۳۴ ۲۵,۹۳۷,۸۸۴ ۳,۴۹۶ ۲۲,۹۷۷,۰۶۳ ۲,۹۶۰,۷۷۱ ۲,۹۹۸,۳۶۱,۵۳۱,۱۹۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۳,۲۲۸ ۱,۰۱۲,۳۱۰ ۱,۰۲۱,۶۹۶ ۹,۳۸۶ ۰ ۲۵,۹۳۶,۷۵۰ ۰ ۲۲,۹۷۳,۵۶۷ ۲,۹۶۳,۱۳۳ ۲,۹۹۹,۶۰۸,۴۷۸,۸۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۲,۶۹۱ ۱,۰۱۱,۷۶۳ ۱,۰۲۱,۲۴۳ ۹,۴۸۰ ۰ ۲۵,۹۳۶,۷۵۰ ۰ ۲۲,۹۷۳,۵۶۷ ۲,۹۶۳,۱۳۳ ۲,۹۹۷,۹۸۷,۷۸۲,۷۸۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۰۱۲,۲۴۹ ۱,۰۱۱,۳۲۱ ۱,۰۲۰,۹۰۰ ۹,۵۷۹ ۲,۰۷۷ ۲۵,۹۳۶,۷۵۰ ۵۱۵ ۲۲,۹۷۳,۵۶۷ ۲,۹۶۳,۱۳۳ ۲,۹۹۶,۶۷۸,۷۳۸,۵۰۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۰۱۱,۸۱۲ ۱,۰۱۰,۸۸۳ ۱,۰۲۰,۵۶۱ ۹,۶۷۸ ۳,۵۷۵ ۲۵,۹۳۴,۶۷۳ ۱۵,۷۶۵ ۲۲,۹۷۳,۰۵۲ ۲,۹۶۱,۵۷۱ ۲,۹۹۳,۸۰۲,۳۸۳,۵۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱,۰۱۱,۶۰۷ ۱,۰۱۰,۶۸۲ ۱,۰۲۰,۴۱۵ ۹,۷۳۳ ۲,۸۶۵ ۲۵,۹۳۱,۰۹۸ ۲,۰۵۹ ۲۲,۹۵۷,۲۸۷ ۲,۹۷۳,۷۶۱ ۳,۰۰۵,۵۲۷,۳۰۷,۱۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱,۰۱۱,۱۳۷ ۱,۰۱۰,۲۱۱ ۱,۰۲۰,۰۴۰ ۹,۸۲۹ ۱,۰۸۲ ۲۵,۹۲۸,۲۳۳ ۷,۲۲۷ ۲۲,۹۵۵,۲۲۸ ۲,۹۷۲,۹۵۵ ۳,۰۰۳,۳۱۳,۱۹۷,۲۷۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱,۰۱۰,۷۸۶ ۱,۰۰۹,۸۶۴ ۱,۰۱۹,۷۶۶ ۹,۹۰۲ ۷۲۱ ۲۵,۹۲۷,۱۵۱ ۲۵۰,۳۱۹ ۲۲,۹۴۸,۰۰۱ ۲,۹۷۹,۱۰۰ ۳,۰۰۸,۴۸۴,۶۰۰,۸۰۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱,۰۱۰,۲۸۰ ۱,۰۰۹,۴۲۲ ۱,۰۱۸,۶۴۵ ۹,۲۲۳ ۰ ۲۵,۹۲۶,۴۳۰ ۰ ۲۲,۶۹۷,۶۸۲ ۳,۲۲۸,۶۹۸ ۳,۲۵۹,۱۱۷,۹۸۲,۹۶۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱,۰۰۹,۶۶۲ ۱,۰۰۸,۷۸۰ ۱,۰۱۶,۲۰۹ ۷,۴۲۹ ۰ ۲۵,۹۲۶,۴۳۰ ۰ ۲۲,۶۹۷,۶۸۲ ۳,۲۲۸,۶۹۸ ۳,۲۵۷,۰۴۵,۲۱۷,۷۸۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱,۰۰۹,۲۲۴ ۱,۰۰۸,۳۴۲ ۱,۰۱۵,۸۵۸ ۷,۵۱۶ ۹,۵۶۴ ۲۵,۹۲۶,۴۳۰ ۲۵۸ ۲۲,۶۹۷,۶۸۲ ۳,۲۲۸,۶۹۸ ۳,۲۵۵,۶۳۲,۱۳۲,۴۰۹
  مشاهده همه