صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۶۳,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۳۶,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۹۲,۲۱۹,۱۱۴,۲۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۲۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۴۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱,۰۱۰,۲۰۳ ۱,۰۰۹,۴۶۸ -۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۶۳,۲۱۶ ۳,۰۹۲,۲۱۹,۱۱۴,۲۸۱
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱,۰۰۹,۷۶۳ ۱,۰۰۹,۰۲۸ -۱۱ ۱,۵۴۲ ۰ ۱,۸۰۷ ۰ ۳,۰۶۳,۲۱۶ ۳,۰۹۰,۸۶۹,۷۱۵,۴۴۶
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱,۰۰۹,۳۱۸ ۱,۰۰۸,۵۸۳ ۱۳ ۹۷۲ ۰ ۲۹۴ ۰ ۳,۰۶۳,۴۸۱ ۳,۰۸۹,۷۷۵,۲۹۹,۳۵۳
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱,۰۰۸,۶۳۹ ۱,۰۰۷,۹۰۰ ۱۰۲ ۱,۵۳۳ ۰ ۲۶,۵۲۲ ۰ ۳,۰۶۲,۸۰۳ ۳,۰۸۶,۹۹۸,۷۸۴,۸۶۴
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱,۰۰۸,۱۹۹ ۱,۰۰۷,۴۶۶ -۳۷۰ ۳,۹۳۹ ۰ ۱,۴۵۵ ۰ ۳,۰۸۷,۷۹۲ ۳,۱۱۰,۸۴۵,۵۵۴,۴۸۳
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱,۰۰۷,۸۳۱ ۱,۰۰۷,۰۹۵ -۲۸۲ ۱,۴۴۸ ۰ ۵,۲۳۳ ۰ ۳,۰۸۵,۳۰۸ ۳,۱۰۷,۱۹۸,۳۰۶,۳۴۳
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱,۰۰۷,۴۵۰ ۱,۰۰۶,۷۱۰ -۵۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۹,۰۹۳ ۳,۱۰۹,۸۲۰,۳۴۸,۴۲۱
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱,۰۰۶,۹۸۸ ۱,۰۰۶,۲۴۴ -۴۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۹,۰۹۳ ۳,۱۰۸,۳۸۲,۵۷۲,۹۷۸
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱,۰۰۶,۵۴۷ ۱,۰۰۵,۸۰۴ -۴۸۱ ۵۲۷ ۰ ۳,۷۸۷ ۰ ۳,۰۸۹,۰۹۳ ۳,۱۰۷,۰۲۲,۹۹۱,۶۴۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱,۰۰۶,۱۰۳ ۱,۰۰۵,۳۶۰ -۴۴۶ ۵۰,۵۱۰ ۰ ۳,۳۲۷ ۰ ۳,۰۹۲,۳۵۳ ۳,۱۰۸,۹۲۹,۰۵۳,۴۵۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱,۰۰۵,۵۰۶ ۱,۰۰۴,۷۴۷ ۳,۰۶۸ ۱,۱۰۴ ۰ ۴۳۹ ۰ ۳,۰۴۵,۱۷۰ ۳,۰۵۹,۶۲۵,۳۳۶,۰۰۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱,۰۰۴,۹۸۰ ۱,۰۰۴,۲۲۴ -۱۱۹ ۱,۳۴۲ ۰ ۴,۰۰۸ ۰ ۳,۰۴۴,۵۰۵ ۳,۰۵۷,۳۶۴,۳۰۷,۱۱۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱,۰۰۴,۳۹۱ ۱,۰۰۳,۶۳۵ ۶۰۶ ۲,۶۹۶ ۰ ۱,۳۵۳ ۰ ۳,۰۴۷,۱۷۱ ۳,۰۵۸,۲۴۸,۶۲۷,۲۸۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱,۰۰۴,۲۱۷ ۱,۰۰۳,۴۵۸ ۳,۱۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۵,۸۲۸ ۳,۰۵۶,۳۶۱,۳۸۲,۴۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱,۰۰۳,۷۳۳ ۱,۰۰۲,۹۷۷ ۳,۲۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۵,۸۲۸ ۳,۰۵۴,۸۹۴,۵۵۰,۷۳۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱,۰۰۳,۲۷۱ ۱,۰۰۲,۵۱۴ ۳,۳۸۵ ۴,۱۹۶ ۰ ۳,۲۱۹ ۰ ۳,۰۴۵,۸۲۸ ۳,۰۵۳,۴۸۶,۰۷۵,۶۰۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱,۰۰۲,۷۱۷ ۱,۰۰۱,۹۶۰ ۳,۴۸۲ ۱,۳۷۳ ۰ ۳,۸۶۰ ۰ ۳,۰۴۴,۸۵۱ ۳,۰۵۰,۸۱۸,۳۶۰,۶۰۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱,۰۰۲,۱۱۸ ۱,۰۰۱,۳۶۰ ۳,۳۳۳ ۵۵۰ ۰ ۱۸,۹۰۳ ۰ ۳,۰۴۷,۳۳۸ ۳,۰۵۱,۴۸۲,۸۷۶,۸۶۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱,۰۰۱,۶۸۴ ۱,۰۰۰,۹۲۷ ۳,۵۴۲ ۴,۹۵۷ ۰ ۷۳۴ ۰ ۳,۰۶۵,۶۹۱ ۳,۰۶۸,۵۳۱,۳۷۴,۲۵۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱,۰۰۱,۱۹۳ ۱,۰۰۰,۴۳۲ ۳,۲۷۶ ۸۳۸ ۰ ۷۷۹ ۰ ۳,۰۶۱,۴۶۸ ۳,۰۶۲,۷۸۹,۰۹۱,۴۱۶
  مشاهده همه