حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک پارسیان میرداماد غربی 1030/5 سپرده کوتاه مدت 810-5392-1
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم 44156 سپرده کوتاه مدت 54873292/87
بانک شهر شهید بهشتی 214 سپرده کوتاه مدت 700793460976
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر 2577 سپرده کوتاه مدت 420000063982
بانک کارآفرین نیاوران 5301012 سپرده کوتاه مدت 0200805751604
ملت دمشق 6342/0 سپرده کوتاه مدت 5989815984
ملت درگهان قشم 44156 سپرده کوتاه مدت 8517073835
بانک شهر کیش 414 سپرده کوتاه مدت 700831052843