صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اهداف صندوق

اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

 

شرح

حدنصاب

-     اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر


-     اوراق تضمین شده توسط یک ضامن

 

-     اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس

 

حداکثر 40 درصد از دارایی­های صندوق

حداکثر 30 درصد از دارایی­های صندوق

 حداقل 30 درصد از دارایی­های صندوق