صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تایید تغییرات امید نامه ای مجمع ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ مجمع ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مجمع ۱۳ اسفند ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مجمع ۶ دی ماه ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ مجمع ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مجمع ۱۱ اسفند ۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ مجمع ۱۴ مهر ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجمع ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ مجمع ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ مجمع ۴ آذر ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ مجمع ۲۲ مهر ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مجمع ۹ اسفند ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ مجمع ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ مجمع ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ مجمع ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ تغییرات امیدنامه