صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری تغییرات اساسنامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ نامه تاییدیه تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ نامه تاییدیه تغییرات مجمع ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۶ دی ۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ تایید تغییرات اساسنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تایید تغییرات اساسنامه ای مطابق با مجمع ۱۴ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تایید تغییرات اسانامه ای مجمع ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ مجمع ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ آگهی مجمع ۱۲ خرداد ۹۷-اسانامه ای تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ مجمع ۱۲ خرداد ۹۷ - اساسنامه ای تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ مجمع ۵ اردیبهشت ۹۷-اساسنامه ای تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مجمع ۱۹ مهر ۹۶- اساسنامه ای تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مجمع ۱۹ مهر ۹۶- اساسنامه ای تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ مجوز تمدید فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مجمع ۱۱ اسفند ۹۵ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مجمع ۹ اسفند ۱۳۹۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ مجمع ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تغییرات اساسنامه