صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر مژده به سرمایه‌گذاران
منبع -
مقدمه بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران می‌رساند،‌ با توجه به تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی ...
متن خبر

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران می‌رساند،‌ با توجه به تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، تمهیدات لازم برای تحقق حداقل نرخ بازدهی 20 درصد برای صندوق سرمایه گذاری امین ملت از تاریخ پانزدهم بهمن 1390 صورت پذیرفته است.
بدیهی است نرخ مذکور حداقل نرخ بازدهی صندوق خواهد بود و امکان دستیابی به نرخ‌های بالاتر نیز وجود خواهد داشت.

پیوست