صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود مرداد ماه واریز شد
منبع -
مقدمه بازده صندوق در مرداد ماه از دو درصد عبور کرد.
متن خبر

صندوق امین ملت در پایان مردادماه برای سرمایه گذاران 2/04 درصد بازده ایجاد نمود. بدین ترتیب به ازای هر واحد 20384 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز شد. صندوق امین ملت برای سه ماه متوالی است که سود ماهانه ای بیش از دو درصد عاید سرمایه گذاران می کند.

پیوست