صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر بازدهی محقق شده صندوق در ماه دی
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به دی 1395 بازدهی ای معادل 22.59 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 18,524 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.
متن خبر
پیوست