صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر امکان صدور و ابطال واحد های صندوق به صورت اینترنتی مهیا گردید.
منبع -
مقدمه سرمایه گذاران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه مراجعه نمایند
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست