صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر بازدهی محقق شده صندوق در ماه بهمن
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به بهمن 1395 بازدهی ای معادل 23 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 18,853 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.
متن خبر
پیوست