صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر بازدهی صندوق برای دوره فروردین ماه برابر 22.5 درصد سالیانه محقق شد
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به فروردین 1396 بازدهی ای معادل 22.5 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 19,112 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.
متن خبر
پیوست