صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصویب مجمع مورخ 13 اسفند 96 توسط سازمان بورس
منبع -
مقدمه فایل به پیوست تقدیم می گردد.
متن خبر

فایل به پیوست تقدیم می گردد.

پیوست
مشاهده پیوست