صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی -
عنوان خبر واریز سود اسفند ماه صندوق سرمایه گذاری امین ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین ملت میرساند سود اسفند ماه صندوق با ضریب 14.072 ریال برای هر واحد سرمایه گذاری که معادل بازدهی 20.54% سالانه می باشد به حساب سرمایه گذاران واریز شد.
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین ملت میرساند سود اسفند ماه صندوق با ضریب 14.072 ریال برای هر واحد سرمایه گذاری که معادل بازدهی 20.54% سالانه می باشد به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

پیوست