صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر مجمع مورخ 1397/02/05 صندوق امین ملت
منبع -
مقدمه مجمع مورخ 1397/02/05 صندوق امین ملت
متن خبر

به اطلاع دارندگان واحد های صندوق میرساند مجمع مورخ 1397/02/05 با حضور صد در صد دارندگان واحد های ممتاز تشکیل شدو متن صورتجلسه به پیوست ارائه میگردد.

پیوست
مشاهده پیوست