صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود اردیبهشت ماه صندوق سرمایه گذاری امین ملت با نرخ 20.2 درصد سالانه
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین ملت می رساند؛ در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1397 (سود اردیبهشت ماه) به ازای  هر واحد 17.137 ریال معادل با نرخ  20.2 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین ملت می رساند؛ در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1397 (سود اردیبهشت ماه) به ازای  هر واحد 17.137 ریال معادل با نرخ  20.2 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.

پیوست