صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود خرداد ماه صندوق سرمایه گذاری امین ملت با نرخ 21 درصد سالانه
منبع -
مقدمه به اطلاع دارندگان صندوق سرمایه گذاری امین ملت میرساند سود خرداد ماه صندوق با ضریب 17.836 ریال به ازای هر واحد با بازدهی 21% سالانه بهحساب سرمایه گذاران واریز می گرد.
متن خبر

به اطلاع دارندگان صندوق سرمایه گذاری امین ملت میرساند سود خرداد ماه صندوق با ضریب 17.836 ریال به ازای هر واحد با بازدهی 21% سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز می گرد.

پیوست