صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود اسفند ماه صندوق امین ملت
منبع -
مقدمه سود اسفند ماه صندوق امین ملت به حساب سرمایه گذاران واریز شد
متن خبر

به اطلاع دارندگان واحدهای ممتاز و عادی صندوق امین ملت میرساند سود اسفند ماه صندوق با ضریب 17.261 ریال معادل 21 درصد سالانه به حساب دارندگان واحدهای صندوق واریز شد.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

پیوست