صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود فروردین ماه صندوق امین ملت به حساب سرمایه گذاران امروز واریز میگردد
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع دارندگان واحد های صنوق امین ملت می رساند سود فروردین ماه صندوق امین ملت با ضریب 17.083 ریال معادل 21.5 درصد سالانه امروز به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. صندوق سرمایه گذاری امین ملت
متن خبر

با سلام

به اطلاع دارندگان واحد های صنوق امین ملت می رساند سود فروردین ماه صندوق امین ملت با ضریب 17.083 ریال معادل 21.5 درصد سالانه امروز به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

پیوست