صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 14 مهر 1398
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 14 مهر 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 14 مهر 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

-استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق
-استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به1398/04/31
-تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/04/31
-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
-انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 1398/04/31
-افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع
-سایر موارد

پیوست