صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود مهر ماه صندوق با نرخ 21.5% سالانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند سود مهر ماه صندوق امین ملت با بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه با ضریب 18،261 ریال، امروز به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد. صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
متن خبر

 با سلام
به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند سود مهر ماه صندوق امین ملت با بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه با ضریب 18،261 ریال، امروز به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد.
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

پیوست