صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 12 آبان 1398
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 12 آبان 1398
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 12 آبان 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- تغییر مفاد امیدنامه جهت حق پذیرش و عضویت در کانون ها.

پیوست