صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود دی ماه صندوق با نرخ 21.5% سالانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردید
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند سود دی ماه صندوق امین ملت با بازدهی معادل 21.50 درصد سالانه با ضریب 17،672 ریال، به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردید. صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
متن خبر

با سلام
به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند سود دی ماه صندوق امین ملت با بازدهی معادل 21.50 درصد سالانه با ضریب 17،672 ریال، به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردید.
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

پیوست