صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 24 تیر 1399
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 24 تیر 1399
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 24 تیر 1399 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.دستور جلسه:

 

-         تصویب ابلاغیه شماره 12020155 مورخ 1399/01/20 سازمان بورس و اوراق بهادار.

پیوست