صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 31 شهریور 1399
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 31 شهریور 1399
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 31 شهریور 1399 که ساعت 15 در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.دستور جلسه:

     

-         افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق امین ملت.

-         افزایش سقف هزینه حسابرسی صندوق امین ملت.

-         افزایش سقف هزینه برگزاری مجامع.

 

پیوست