صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع سالانه مورخ 31 شهریور صندوق امین ملت ساعت 14 با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید
منبع -
مقدمه مجمع سالانه منتهی به 1399/04/31 صندوق سرمایه گذاری امین ملت با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.
متن خبر

مجمع سالانه منتهی به 1399/04/31 صندوق سرمایه گذاری امین ملت  با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

تصمیمات مجمع :

 

1- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به 1399/04/31 و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

2- روزنامه عصر اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

3- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به 1400/04/31 انتخاب شد.

      شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد3309  و شناسه ملی10861873119 آن  می باشد.

پیوست