صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ 31 شهریور 1399 صندوق امین ملت- ساعت 14 امضا شده
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ 31 شهریور 1399 صندوق امین ملت- ساعت 14 امضا شده فایل به پیوست تقدیم میگردد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست