صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 سود اردیبهشت ماه صندوق به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
2 ثبت نام در سایت سجام ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
3 صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری امین ملت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
4 صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری امین ملت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
5 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
6 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
7 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
8 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
9 دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 20 اردیبهشت 1399 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
10 سود اسفند-فروردین ماه صندوق به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
سایز صفحه