صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 24 تیر 1399 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
22 سود خرداد ماه صندوق به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
23 سود اردیبهشت ماه صندوق به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
24 ثبت نام در سایت سجام ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
25 صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق سرمایه گذاری امین ملت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
26 صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق سرمایه گذاری امین ملت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
27 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
28 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
29 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
30 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
سایز صفحه