صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق سرمایه گذاری امین ملت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
22 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
23 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
24 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
25 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
26 دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 20 اردیبهشت 1399 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
27 سود اسفند-فروردین ماه صندوق به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
28 سود اسفندماه صندوق با نرخ 21% سالانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
29 مجمع صندوق امین ملت در تاریخ 21 اسفند 1398 برگزار شد ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
30 دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 21 اسفند 1398 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
سایز صفحه