صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
42 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-اساسنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
43 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 20 اردیبهشت 1399 صندوق امین ملت-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
44 مجمع مورخ 20 اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-امیدنامه ای ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
45 دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 20 اردیبهشت 1399 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
46 سود اسفند-فروردین ماه صندوق به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
47 سود اسفندماه صندوق با نرخ 21% سالانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
48 مجمع صندوق امین ملت در تاریخ 21 اسفند 1398 برگزار شد ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
49 دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 21 اسفند 1398 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
50 سود بهمن ماه صندوق با نرخ 21% سالانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سایز صفحه