صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق امین ملت در 17/11/1390
منبع -
مقدمه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در هفدهم بهمن 90 برگزار شد.
متن خبر

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ثبت شده به شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 

1-    تشکیل جلسه:

 مجمع صندوق سرمایه­گذاری امین ملت ثبت شده به شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد دارندگان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 17/11/90 در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی­عصر،  بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

2-     انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 58 اساسنامه صندوق تشکیل و  بر اساس  رای­گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1-      آقای سید علی سجادی              رئیس مجمع

2-      آقای محمدرضا نادریان              ناظر(نمایندۀ متولی)

3-      آقایمحمد صالحی تبار               ناظر

4-      آقای سید علی تقوی                 دبیر مجمع

3-    دستور جلسه:

               دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

3-1- تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

3-2- تصمیم­گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود؛

3-3- تصمیم­گیری در مورد ارکان صندوق؛

3-4- تصمیم­گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت­ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛

3-5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

3-6- سایر موارد.

4-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- دوره فعالیت صندوق سرمایه­گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

4-2- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامۀ جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامۀ صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

4-3- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

 

ردیف

سمت

نام رکن

1

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

2

ضامن نقد شوندگی

بانک ملت

3

متولی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

4

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

 

4-4- ثبت صندوق سرمایه­گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت­ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

4-5- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

4-6- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است :

ردیف

نام دارنده واحد

سرمایه­گذاری ممتاز

شماره ثبت

شناسه ملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه­گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز

محل امضاء

1

شرکت  تأمین سرمایه امین

315083

10103525426

سید علی سجادی

5000

50%

 

2

شرکت بانک ملت

38077

10100834967

محمد

صالحی تبار

5000

50%

 

 

 مجمع صندوق به آقای آرش فرهادی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسد. 

 

پیوست