صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده صندوق امین ملت در 16/12/1390
منبع -
مقدمه جمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در شانزدهم اسفند 90 برگزار شد.
متن خبر

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ثبت شده به شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 

1-     تشکیل جلسه :

 مجمع عمومـی عـادی بطور فوق العاده صندوق سرمایه­گذاری امین ملت ثبت شده به شماره 10774 مورخ 19/02/1390 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز در ساعت 09:00 روز سه­شنبه مورخ 16/12/1390 در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی­عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

 

2-     انتخاب هیات رئیسه:

مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 58 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای­گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1)      آقای سید علی سجادی                  رئیس جلسه

2)      آقای محمد صالحی تبار                 ناظر

3)      آقای محمدرضا نادریان                  ناظر

4)      آقای سید علی تقوی                      دبیر جلسه

 

3-   دستور جلسه:

               دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

1-3- تصمیم­گیری در خصوص تغییر حداقل نرخ سود تضمینی صندوق

 

4-تصمیمات مجمع:

1-4- با عنایت به اطلاعیه شماره 12030015 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مورخ 26/11/90، حداقل نرخ سود تضمین شده صندوق سرمایه­گذاری امین ملت به 20% در سال افزایش یافت.

 

 

 

 

 

2-4- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است :

 

ردیف

نام دارنده واحد سرمایه­گذاری ممتاز

شماره ثبت

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه­گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز

محل امضاء

1

شرکت  تأمین سرمایه امین

315083

سید علی سجادی

5000

50%

 

3

شرکت بانک ملت

38077

محمد

صالحی تبار

5000

50%

 

 

مجمع به آقای آرش فرهادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت 10 با ذکر صلوات پایان یافت.

 

پیوست
مشاهده پیوست