صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع عادی صندوق امین ملت در 24/4/91
منبع -
مقدمه مجمع عمومی عادی صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در بیست و چهارم تیر 91 برگزار شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست