صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت
منبع -
مقدمه بدین وسیله از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز شنبه مورخ 15/12/1394 ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: - تصمیم‌گیری در خصوص...
متن خبر
پیوست