صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر موارد مصوب در مجمع مورخ 28 بهمن 1394
منبع -
مقدمه بر اساس مصوبه مجمع صندوق امین ملت مورخ 28/11/1394، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 5 میلیون واحد به 10 میلیون واحد رأی موافق دادند. بدیهی است صورت‌جلسه مجمع مذکور پس از تائید سازمان معتبر می‌باشد و پس از تائید در تارنما بارگذاری خواهد شد.
متن خبر
پیوست