صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا امیدنامه ای
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا
متن خبر

ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا امیدنامه ای

پیوست
مشاهده پیوست