صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اعمال تغییرات مجمع 12 خرداد امین ملت
منبع -
مقدمه با سلام پیرو آگهی 18 شهریور ماه در روزنامه دنیای اقتصاد، تغییرات در ماده 17 و 19 اساسنامه از تاریخ 18 مهر اعمال میگردد.
متن خبر
پیوست