صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق در تاریخ 29 خرداد 1398
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می اید در مجمع مورخ 29 خرداد 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار میشود حضور بهم رسانند.
متن خبر

با سلام

بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می اید، در مجمع مورخ 29 خرداد 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار میشود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

تصویب ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 1397/07/10سازمان بورس در خصوص رایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت طی سال مالی.

 

پیوست