صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق در خصوص تصویب ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه مجمع صندوق در تاریخ 29 خرداد 1398 در ساعت 15:30 در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه­گذاری امین ملت ثبت‌شده به شماره 10778 مورخ 19/02/1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز در ساعت15:30 روزچهارشنبه مورخ 29/03/1398 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی­عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

تغییرات امید نامه ای تصویب شده :

 

موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شد، به شرح زیر است:

1-3- تصویب ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 10/07/1397 سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق­های سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی.(تغییرات امید نامه ای)

2-3- تصویب ابلاغیه شماره 12020126 مورخ 27/12/1397 سازمان بورس در خصوص نصاب سرمایه گذاری "در اوراق بادرآمد ثابت" در سهام و حق تقدم سهام.

 

تغییرات اساسنامه ای تصویب شده :

تصویب ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 10/07/1397 سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق­های سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی.(تغییرات اساسنامه ای)

پیوست