صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه مجمع 12 آبان 1398 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست