صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۲۸,۴۲۴ ۰.۶۷ % ۲,۰۸۷,۰۲۵ ۴۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۹,۸۴۳ ۴۲.۱۹ % ۱۱۴,۷۹۴ ۰.۶ % ۲۲۲,۲۸۱ ۵.۲۴ % ۸۹,۳۸۴ ۲.۱۱ %
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۲۷,۵۶۱ ۰.۷۳ % ۲,۱۰۹,۳۴۷ ۵۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶,۴۰۲ ۳۴.۹۲ % ۱۱۴,۶۹۵ ۰.۶۷ % ۲۲۰,۲۷۷ ۵.۸ % ۸۹,۳۴۵ ۲.۳۵ %
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۲۷,۰۶۳ ۰.۷۱ % ۲,۱۰۸,۹۷۷ ۵۵.۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۱,۱۶۴ ۳۵.۱۷ % ۱۱۴,۱۲۳ ۰.۶۵ % ۲۲۲,۰۳۶ ۵.۸۲ % ۸۹,۳۰۹ ۲.۳۴ %
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۲۶,۸۴۸ ۰.۷ % ۲,۱۰۸,۴۹۹ ۵۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۲,۲۰۹ ۳۵.۹۹ % ۱۱۳,۹۰۰ ۰.۶۴ % ۲۲۷,۱۹۲ ۵.۸۷ % ۸۹,۲۷۰ ۲.۳۱ %
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۲۶,۸۴۸ ۰.۶۹ % ۲,۱۰۷,۶۴۹ ۵۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۲,۲۰۹ ۳۶ % ۱۱۳,۱۶۹ ۰.۶۲ % ۲۲۷,۱۹۲ ۵.۸۸ % ۸۹,۲۱۸ ۲.۳۱ %
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۲۶,۸۴۸ ۰.۶۹ % ۲,۱۰۶,۸۰۰ ۵۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۱,۷۲۴ ۳۶.۰۱ % ۱۱۲,۴۵۲ ۰.۶ % ۲۲۷,۱۹۲ ۵.۸۸ % ۸۹,۱۷۹ ۲.۳۱ %
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۲۱,۵۰۸ ۰.۴۹ % ۲,۱۰۳,۹۵۳ ۴۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۹,۶۶۱ ۴۳.۶۳ % ۱۱۱,۷۵۸ ۰.۵۲ % ۲۲۹,۷۶۴ ۵.۲۵ % ۸۹,۱۴۱ ۲.۰۴ %
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۲۰,۹۰۶ ۰.۵۴ % ۱,۵۹۶,۲۱۸ ۴۱.۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۷,۷۰۲ ۴۹.۳۶ % ۱۱۳,۵۰۶ ۰.۶۳ % ۲۲۶,۴۴۴ ۵.۸۶ % ۸۹,۱۰۱ ۲.۳۱ %
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۱,۷۳۳ ۰.۳۵ % ۱,۵۹۵,۸۰۳ ۴۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۵,۱۵۴ ۴۱.۸۹ % ۱۱۲,۷۹۰ ۰.۷۱ % ۲۲۹,۲۸۶ ۶.۸۳ % ۸۹,۰۶۲ ۲.۶۵ %