صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۲۷,۱۳۷ ۱۳.۶۲ % ۱,۰۲۱,۵۱۲ ۶۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۸۸,۷۷۴ ۲۳.۳۱ % ۳۰,۶۲۳ ۱.۸۴ % ۱۳۷,۴۴۷ ۸.۲۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۲۶,۷۸۱ ۱۳.۴۷ % ۱,۰۲۰,۸۶۰ ۶۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۷۶۸ ۲۴.۱ % ۳۰,۴۲۴ ۱.۸۱ % ۱۳۷,۱۵۰ ۸.۱۵ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۲۶,۷۸۱ ۱۳.۴۸ % ۱,۰۱۸,۹۸۳ ۶۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۷۶۸ ۲۴.۱۳ % ۳۰,۲۱۸ ۱.۸ % ۱۳۷,۱۵۰ ۸.۱۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۲۶,۷۸۱ ۱۳.۴۹ % ۱,۰۱۸,۴۸۳ ۶۰.۶ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۲۶۸ ۲۴.۱۲ % ۳۰,۰۱۱ ۱.۷۹ % ۱۳۷,۱۵۰ ۸.۱۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۲۲,۱۸۹ ۱۳.۲۸ % ۱,۰۱۷,۷۰۴ ۶۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۸۱۹ ۲۴.۱۳ % ۲۹,۸۰۵ ۱.۷۸ % ۱۳۴,۷۶۷ ۸.۰۵ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲۲,۱۸۹ ۱۳.۲۹ % ۱,۰۱۷,۲۰۵ ۶۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۲۱۹ ۲۴.۱۱ % ۲۹,۵۹۴ ۱.۷۷ % ۱۳۴,۷۶۷ ۸.۰۶ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۲۵,۰۳۸ ۱۳.۴۱ % ۱,۰۱۶,۴۸۹ ۶۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۰۷,۴۲۸ ۲۴.۲۸ % ۲۹,۳۸۳ ۱.۷۵ % ۱۳۶,۲۶۸ ۸.۱۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۲۴,۲۱۳ ۱۳.۳ % ۱,۰۱۵,۸۲۱ ۶۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۳۴۰ ۲۴.۷ % ۲۹,۱۷۵ ۱.۷۳ % ۱۳۵,۵۵۳ ۸.۰۴ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۲۲,۱۱۲ ۱۳.۲۱ % ۱,۰۱۴,۶۹۷ ۶۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۵۸,۷۶۰ ۲۱.۳۴ % ۸۵,۴۱۸ ۵.۰۸ % ۱۳۳,۸۷۹ ۷.۹۶ %