صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰.۰۴ (۰.۱) ۱۶.۸ (۲۹.۶۴)
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰.۰۶ ۱.۵ ۲۴.۱۴ ۲۲,۸۵۴.۶
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۳۸) ۱۹.۰۷ (۷۵.۳۹)
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰.۰۴ (۰.۷۹) ۱۶.۰۷ (۹۴.۵)
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰.۰۴ (۰.۷۴) ۱۶.۹۶ (۹۳.۲۸)
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۳ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۴ ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰.۰۳ (۰.۸۶) ۱۳.۳۶ (۹۵.۷۷)
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۱۵) ۲۴.۴۹ (۴۳.۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰.۰۴ (۰.۵۳) ۱۴.۱۵ (۸۵.۶۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰ (۱.۰۵) (۱.۳۳) (۹۷.۸۸)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ (۰.۸۹) ۱۴.۸۶ (۹۶.۲۳)
۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۴ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۱ ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۶۷) ۲۵ (۹۱.۲۶)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۲۲.۲ (۶۴.۴۱)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۲) ۲۱.۹۱ (۵۲.۵۸)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۲۵.۸۸ ۶۷.۷۴