صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۶ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۳ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱۵ ۰.۸۹ ۷۳.۵۵ ۲,۴۵۹.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۱۸.۵۲ ۳,۵۲۱.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۷ ۴.۳۶ ۲۹.۶۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ ۴.۴ ۲۴.۶۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۸ ۱.۷ ۳۲.۵۱ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۴ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۱.۴) ۲۱.۸۹ (۹۹.۴۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۷ (۱.۹۱) ۲۸.۵ (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۱۹.۸۳ (۷۷.۹۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۰۸ (۴.۳۶) ۳۳.۹۶ (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۰۶ ۱.۸۸ ۲۲.۵۱ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۲۰.۵۹ ۳۱۴.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۵۷ ۲۵.۱۴ ۲۹,۷۴۷.۸۸