صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۶۳ ۲۲.۲۷ ۹۰۲.۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۱۳ ۰ ۶۰.۲۸ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۱ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۲۷.۷۹ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۶۴) ۲۱.۲۸ (۹۹.۷۶)
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۳۹ ۲۲.۴۸ ۳۱۷.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۰۸ ۱.۵۶ ۳۶.۱۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۱۹ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۳ ۲۵.۴۱ ۱۹۸.۶۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۵ ۲.۴۹ ۱۹.۵۸ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۴۸ ۲۲.۳۵ ۴۶۷.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۱ (۰.۲۲) ۴۴.۶۳ (۵۵.۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۵۴ ۲۰.۹۲ ۲۶,۲۰۰.۴