صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰.۰۵ (۰.۴۳) ۱۸.۵۱ (۷۸.۸۸)
۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۰۲) ۲۴.۷۸ (۸.۷۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۰۶ ۱.۷۳ ۲۲.۶۳ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۰۹ ۰.۳۵ ۳۶.۵۲ ۲۵۶.۹۲
۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۰۹ ۱.۱۹ ۳۹.۴۲ ۷,۲۹۷.۱۳
۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۱۵ ۲۶.۱۹ ۷۴.۰۳
۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰.۰۳ ۰.۲ ۱۱.۵۶ ۱۰۷.۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰.۱۵ ۱.۲۹ ۷۰.۶۲ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۰۴) ۳۱.۹۹ (۱۴.۱۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۵ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۳ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۰۹ ۱۸ ۵,۰۵۸.۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۱۱ ۰.۹۷ ۴۹.۹۸ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۰۱) (۰.۹۳) (۲.۷۵) (۹۶.۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰