صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۲۲.۲۷ ۱۵۷.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰.۰۹ (۲.۶۶) ۳۶.۶۷ (۹۹.۹۹)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۵ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۲ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۱۷ ۰ ۸۳.۲۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۳.۳۸ ۱۱۸.۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۴ (۳.۴۱) ۱۷.۵۱ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۰۱) (۱.۹۴) (۲.۵۵) (۹۹.۹۲)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱ ۱.۲۸ ۴۴.۲۵ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۴ ۲.۸۸ ۱۷.۰۷ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۱۱ (۰.۴۵) ۵۱.۸۵ (۸۰.۸۵)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۴ (۲.۰۱) ۱۷.۶۷ (۹۹.۹۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۴.۳۶ ۱۲۲.۲۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۴ (۲.۱۷) ۱۷.۲۶ (۹۹.۹۷)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۵.۳۸ ۲۷۷.۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶۹ ۰