صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱۸ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۴۹) ۱۸.۲ (۸۳.۳۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۰.۰۵ (۲.۹۴) ۱۷.۹۹ (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰.۰۴ (۳.۴۳) ۱۷.۷۴ (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ (۳.۰۲) ۱۷.۶۲ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۲ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۶ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۱.۱۵) ۱۸.۶۸ (۹۸.۵۵)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۱.۵۹ ۲.۹۵
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۱) ۱۹.۷۸ (۹۸.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۵ ۳.۵۹ ۲۱.۹۷ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۰.۸۴ ۳۱.۰۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۴ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۷۲ ۲۲.۱۵ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۰۵ ۱.۶۵ ۲۱.۲۴ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۰۴ (۲.۱۶) ۱۷.۵۴ (۹۹.۹۶)