صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۰۶ ۱.۰۸ ۲۳.۸۲ ۵,۰۳۱.۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۲۱.۸ ۳,۲۸۵.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۰۶ ۱.۵۱ ۲۴.۷۵ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۵۸ ۲۱.۷۴ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۱ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۵۳ ۲۹.۶۸ ۵۹۹.۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۱۹.۶۵ ۱۰۲.۴۹
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۱۸.۵۴ ۴۷۰.۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۷ ۱.۳ ۲۸.۵۷ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۸ ۱.۰۸ ۳۴.۰۶ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۵۱ ۲۵.۹۲ ۵۴۵.۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۱۹.۴۳ ۲۹۶.۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۶ ۰.۸۸ ۲۶.۷۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۱۷.۲۲ ۱۹.۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۲.۳۷ ۱۱۱.۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۹ ۰