صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۲۰.۲۵ ۳۶.۷۳
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۹) ۲۱.۱۷ (۹۶.۳۵)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۰۷ ۲.۵۴ ۳۱.۳۳ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۰۵ ۳.۰۱ ۱۸.۴۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۶ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ (۱.۹) ۲۱.۲۴ (۹۹.۹۱)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۷.۳۵ ۲۹۲.۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۱۸.۵۲ (۸۹.۸۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۴ (۰.۳۵) ۱۵.۹۳ (۷۲.۱۳)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۰۶ ۲.۷۲ ۲۴.۰۹ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۷۸) ۱۸.۷۴ (۹۴.۳۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰.۰۳ (۰.۴۵) ۱۱.۹۹ (۸۰.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۰۶ ۳.۲۱ ۲۲.۹۸ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ ۳.۰۸ ۲۲.۴۱ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۰۴ (۱.۷۷) ۱۵.۸۳ (۹۹.۸۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۴ ۰