صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۰۶ ۱.۸۲ ۲۲.۵۲ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۸.۴۳ (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۳.۷۲ ۲۰.۸۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۶ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۹ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۵ ۱.۳۴ ۱۷.۹۱ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۴ (۳.۵۱) ۱۷.۴۵ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۲ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۶ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۴ (۲.۷۳) ۱۷.۳۹ (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۵ (۱.۵۳) ۱۸.۸۸ (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۰.۹۴ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۵ ۲.۷۶ ۱۹.۷۷ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۹۳) ۱۸.۱۷ (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰.۰۴ (۲.۹۷) ۱۷.۴۵ (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱.۶۸ ۰ ۴۳,۸۳۹.۷ ۰