صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۹ ۲۱.۸۱ ۱۸۹.۶۹
۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۳ ۰
۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۰۲ ۰.۱۹ ۷.۵۳ ۱۰۲.۵۷
۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ (۱) ۱۸.۵۵ (۹۷.۴۸)
۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۱۳.۳۶ ۳۶.۴۸
۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ (۰.۲۵) ۱۷.۳۳ (۵۹.۹۵)
۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۰.۰۶ ۱.۳۴ ۲۶.۱۴ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۸ ۰
۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۳ ۰
۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۱.۶۴ ۱۸ ۳۷,۲۴۷.۹۶
۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۰.۰۵ (۱.۸۳) ۲۱.۳۱ (۹۹.۸۸)
۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۰.۰۵ (۳.۱۴) ۱۹.۶۶ (۱۰۰)
۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۰.۰۸ (۰.۱۵) ۳۲.۱۳ (۴۲.۰۸)
۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۰.۰۳ ۱.۶۵ ۱۲.۵۶ ۳۸,۹۵۶.۹۸
۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲ ۰
۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۸ ۰
۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۴۴ ۲۰.۶۳ ۳۹۲.۹۲
۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۰.۰۵ ۱.۸۲ ۱۸.۲۱ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۶۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۱۹.۹۵ ۹.۴۵