صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۰.۰۷ ۱.۰۴ ۲۸.۴۲ ۴,۲۹۳.۳۲
۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۱ ۰
۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۹ ۰
۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۶ ۰
۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۷ ۰
۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ (۱.۴۷) ۰ (۹۹.۵۵) ۰
۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱.۵۶ ۰ ۲۸,۲۵۱.۴۸ ۰
۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۰.۰۴ ۱.۲۹ ۱۶.۰۶ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۲۶) ۲۳.۸۸ (۶۰.۹۹)
۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۸ ۰
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶ ۰
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۰.۰۴ ۲.۱۲ ۱۷.۴۴ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۰.۰۴ ۱.۴۴ ۱۵.۸۵ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۰.۰۶ ۱.۰۸ ۲۲.۹۲ ۴,۹۷۹.۰۱
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۱.۳ ۱,۲۵۸.۹۳
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۵.۳۲ ۵۶.۳۲
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۹ ۰
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵ ۰
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۲.۲۱ ۱۹.۶۹ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷