صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۳,۴۵۳,۷۰۶ ۱۵,۲۹۲ ۵۲,۸۱۴,۰۷۲,۱۵۲ ۱۹.۵۶
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۳,۲۴۱,۳۰۵ ۱۵,۳۴۳ ۴۹,۷۳۱,۳۴۲,۶۱۵ ۱۹.۶۴
۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۳,۰۵۵,۲۷۴ ۱۵,۳۴۳ ۴۶,۸۷۷,۰۶۸,۹۸۲ ۱۹.۶۴
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۳,۰۸۸,۲۳۱ ۱۵,۳۱۶ ۴۷,۲۹۹,۳۴۵,۹۹۶ ۱۹.۶
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۳,۱۴۲,۰۲۰ ۱۵,۲۸۸ ۴۸,۰۳۵,۲۰۱,۷۶۰ ۱۹.۵۶
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۳,۲۵۷,۵۷۳ ۱۴,۸۰۰ ۴۸,۲۱۲,۰۸۰,۴۰۰ ۱۹.۵۷
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۲,۹۸۱,۰۵۴ ۱۴,۷۶۹ ۴۴,۰۲۷,۱۸۶,۵۲۶ ۱۹.۵۳
۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۳,۰۶۱,۴۰۹ ۱۴,۷۶۷ ۴۵,۲۰۷,۸۲۶,۷۰۳ ۱۹.۵۲
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۳,۱۲۱,۰۹۷ ۱۴,۷۹۷ ۴۶,۱۸۲,۸۷۲,۳۰۹ ۱۹.۵۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۳,۱۲۸,۷۷۹ ۱۴,۷۹۰ ۴۶,۲۷۴,۶۴۱,۴۱۰ ۱۹.۵۶