صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۵۸۷,۲۸۹ ۱۷,۶۷۲ ۲۸,۰۵۰,۵۷۱,۲۰۸ ۲۳.۷۵
۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱,۷۹۴,۲۸۵ ۱۸,۵۲۲ ۳۳,۲۳۳,۷۴۶,۷۷۰ ۲۵.۰۲
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۵۹۷,۶۵۹ ۱۸,۱۲۱ ۲۸,۹۵۱,۱۷۸,۷۳۹ ۲۴.۴۲
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۵۴۶,۳۷۶ ۱۸,۲۶۱ ۲۸,۲۳۸,۳۷۲,۱۳۶ ۲۳.۷۵
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۸۴۷,۹۹۱ ۱۸,۲۶۱ ۳۳,۷۴۶,۱۶۳,۶۵۱ ۲۳.۷۵
۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۸۴۳,۱۳۰ ۱۸,۲۶۱ ۳۳,۶۵۷,۳۹۶,۹۳۰ ۲۳.۷۵
۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲,۰۳۴,۳۱۷ ۱۸,۲۶۱ ۳۷,۱۴۸,۶۶۲,۷۳۷ ۲۳.۷۵
۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲,۱۳۳,۵۲۱ ۱۸,۲۶۱ ۳۸,۹۶۰,۲۲۶,۹۸۱ ۲۳.۷۵
۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۲,۳۹۲,۹۹۳ ۱۸,۲۶۱ ۴۳,۶۹۸,۴۴۵,۱۷۳ ۲۳.۷۵
۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲,۷۲۴,۵۵۷ ۱۷,۰۸۳ ۴۶,۵۴۳,۶۰۷,۲۳۱ ۲۳.۷۶