صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۲,۵۳۸,۷۴۸ ۱۷,۲۶۱ ۴۳,۸۲۱,۳۲۹,۲۲۸ ۲۳.۱۵
۳۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۳,۱۷۳,۴۱۶ ۱۷,۰۹۶ ۵۴,۲۵۲,۷۱۹,۹۳۶ ۲۲.۹۱
۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۲,۵۷۶,۵۳۵ ۱۷,۲۶۱ ۴۴,۴۷۳,۵۷۰,۶۳۵ ۲۳.۱۵
۳۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۲,۹۰۸,۳۱۹ ۱۷,۲۶۱ ۵۰,۲۰۰,۴۹۴,۲۵۹ ۲۳.۱۵
۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ۲,۱۵۵,۴۵۱ ۱۸,۰۸۳ ۳۸,۹۷۷,۰۲۰,۴۳۳ ۲۴.۳۶
۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲,۰۱۷,۵۶۱ ۱۸,۶۸۵ ۳۷,۶۹۸,۱۲۷,۲۸۵ ۲۴.۳۶
۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۲,۲۵۸,۲۸۳ ۱۸,۶۸۵ ۴۲,۱۹۶,۰۱۷,۸۵۵ ۲۴.۳۶
۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۲,۱۹۹,۰۲۷ ۱۸,۶۸۵ ۴۱,۰۸۸,۸۱۹,۴۹۵ ۲۴.۳۶
۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۰۹,۰۸۰ ۱۷,۸۳۶ ۴۱,۱۸۴,۷۵۰,۸۸۰ ۲۳.۱۴
۴۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۲,۷۶۲,۹۰۷ ۱۷,۸۳۶ ۴۹,۲۷۹,۲۰۹,۲۵۲ ۲۳.۱۴