صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۶۱ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۳,۴۹۶,۲۴۵ ۱۸,۷۱۸ ۶۵,۴۴۲,۷۱۳,۹۱۰ ۲۴.۴
۶۲ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۳,۲۴۹,۸۶۲ ۱۸,۷۶۱ ۶۰,۹۷۰,۶۶۰,۹۸۲ ۲۴.۴۶
۶۳ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۲,۸۲۲,۴۰۲ ۱۸,۶۳۵ ۵۲,۵۹۵,۴۶۱,۲۷۰ ۲۴.۲۸
۶۴ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۲,۵۱۰,۶۴۸ ۱۹,۵۶۶ ۴۹,۱۲۳,۳۳۸,۷۶۸ ۲۵.۶۳
۶۵ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۲,۳۷۲,۷۸۷ ۱۹,۷۸۹ ۴۶,۹۵۵,۰۸۱,۹۴۳ ۲۵.۹۵
۶۶ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱,۸۸۵,۸۱۷ ۲۰,۱۵۶ ۳۸,۰۱۰,۵۲۷,۴۵۲ ۲۶.۴۹
۶۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱,۹۴۲,۶۶۶ ۱۹,۱۸۹ ۳۷,۲۷۷,۸۱۷,۸۷۴ ۲۷.۰۳
۶۸ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۳,۰۱۶,۳۲۰ ۱۹,۷۳۶ ۵۹,۵۳۰,۰۹۱,۵۲۰ ۲۶.۸۴
۶۹ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۲,۴۴۶,۸۶۰ ۱۹,۷۲۶ ۴۸,۲۶۶,۷۶۰,۳۶۰ ۲۶.۸۳
۷۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱,۴۳۲,۴۲۶ ۱۹,۷۲۶ ۲۸,۲۵۶,۰۳۵,۲۷۶ ۲۶.۸۳