صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ %۰.۰۵۷ %۰.۵۱۴
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ %۰.۴۱۶ (۳.۲۱۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ %۱.۴۹۵ (۴.۸۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ %۴.۴۳۴ %۲۰.۲۹۲
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ %۸.۸۸۸ %۹.۱۸۱
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ %۱۷.۹۹۲ (۱۳.۵۸۵)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ %۲۰۱.۳۹ %۱۰۱۵۶.۶۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۰۳.۲ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۱)% (۹۹.۷۸)%