صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۰.۰۴۳ (۰.۰۹۶)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۰.۳۲۱ (۰.۵۲۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۱.۳۵۱ (۰.۸۶۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۴.۳۰۵ %۱.۱
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۸.۷۴۲ (۲۰.۳۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۱۸.۰۶ %۹۸.۴۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۱۹۳.۴۰۸ %۸۷۱۸.۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۰۵.۲۵ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶)% (۹۹.۴۸)%