صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۰.۰۵۱ %۰.۰۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۰.۳۷۳ %۲.۷۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱.۵۷۳ %۲۰.۵۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۴.۴۷۴ %۱۰۴.۰۰۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۹.۳۹۷ %۳۴۷.۴۲۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۲۰.۲۴ %۶۷۷.۱۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱۸۰.۹۶۳ %۱۴۰۴۹.۷۰۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۰۳.۲ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۱)% (۹۸.۶۲)%