صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۰.۰۵۵ %۰.۶۳۴
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۰.۴۴۷ %۲.۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۱.۷۴ %۱۵.۶۵۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۵.۳۴۳ %۵۲.۸۰۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۱۰.۶۷۹ %۷۵.۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۲۱.۵۴ %۱۹۳.۶۷۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۱۷۲.۰۳۷ %۳۱۷۶.۶۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۳۷.۴۶ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۵)% (۹۹.۶۷)%