صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین ملت دانلود